गत वर्षको एसइइ परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याइ विद्यालयको गरिमालाई उच्च बनाउन सफल तपसिलका विद्यार्थीहरुलाई पुरस्कार गर्ने कार्यक्रम रहेको हुंदा निम्न मिति र समयमा उपस्थित हुन यसै साथ जानकारी गराइन्छ ।

समय: विहान ११ बजे  

स्थान: विद्यालयको प्राङ्गण

मिति: २०७५ पुस १७ गते