यस विद्यालयको शिक्षक अभिभावक संघको गठन गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७५ पुस १७ गते हुन गइरहेको अभिभावक भेलामा उपस्थित भइ कार्यक्रम सफल पारिदिन हुन अनुरोध छ ।