Uncategorized

Activites

८ कोठे भवनको शिलान्यास

८ कोठे भवनको शिलान्यास नमुना विद्यालय गुरुयोजना अन्तर्गत यस विद्यालयलाई प्राप्त भएको रकमबाट ८ कोठे भवनको शिलान्यास गरिएको...

Action Research Writing

Workshop on Action Research Writing 2077-04-20

गुरुयोजना निर्माण कार्यशाला गोष्ठी

यस विद्यालयको शिक्षक अभिभावक संघको गठन गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७५ पुस १७ गते हुन गइरहेको अभिभावक भेलामा उपस्थित भइ कार्यक्रम सफल...

पुरस्कार वितरण कार्यक्रम

गत वर्षको एसइइ परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याइ विद्यालयको गरिमालाई उच्च बनाउन सफल तपसिलका विद्यार्थीहरुलाई पुरस्कार गर्ने कार्यक्रम रहेको हुंदा निम्न मिति र...

शिक्षक अभिभावक संघ भेला

यस विद्यालयको शिक्षक अभिभावक संघको गठन गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७५ पुस १७ गते हुन गइरहेको अभिभावक भेलामा उपस्थित भइ कार्यक्रम सफल...